MEET OUR TEAM

Jolanta Gora
Sales Representative
Office: (416) 534-3511
Robert Chaber
Sales Representative
Office: (416) 534-3511
Mobile: (905) 691-1087
Agnieszka Jastrzebski
Sales Representative
Office: (416) 534-3511
Mobile: (416) 451-5395
 
Office: (416) 534-3511
Mobile: (416) 898-3948
 
Renata Klimaszewska
Sales Representative
Office: (416) 534-3511
Mobile: (416) 407-7772
Magdalena M Strecker
Sales Representative
Office: (416) 534-3511
Anna Paliwoda
Sales Representative
Office: (416) 534-3511
Mobile: (416) 220-9505
Mira Sabados
Sales Representative
Office: (416) 534-3511
Mobile: (416) 895-0395
Michael Didier
Sales Representative
Office: (416) 534-3511
Mobile: (416) 889-1627
Ewa Czajkowska
Sales Representative
Office: (416) 534-3511
Eliza Kwapisz
Sales Representative
Office: (416) 534-3511
Mobile: (647) 907-5522
Margo Sobolewska
Sales Representative
Office: (416) 534-3511
Mobile: (416) 525-7711
 
Office: (416) 534-3511
Mobile: (905) 617-1277
 
Michael DePaiva-Reis
Sales Representative
Office: (416) 534-3511
Mobile: (647) 991-5276
Morgan Opong
Sales Representative
Office: (416) 534-3511
Renata Debowski
Sales Representative
Office: (416) 534-3511
Mobile: (416) 573-8182
1 | 2 | 3 | 4 | Next >>